Tức ảnh sinh tình (82)82. Giá ơi chớ vội khinh Lương
Tuy Lương còn thấp nhưng mà... rất hăng
Trần Nhật GiápXem thêm