Tức ảnh sinh tình (81)81. Cố lên, bọn tớ đỡ nào
Không khéo bổ nhào lại khổ vào thân!
Trần Nhật GiápXem thêm