Tức ảnh sinh tình (8)
8. Chát... chat xình... chát chát bùm...
Phim heo mà đóng, quanh vùng nổi danh!

Trần Nhật GiápXem thêm