Tức ảnh sinh tình (78)78. Đi xe buýt chẳng muộn giờ
Trên xe cũng có đồng hồ để xem.

Trần Nhật GiápXem thêm