Tức ảnh sinh tình (77)77. Không phải tại hỏng bugi
Vậy thì tại hỏng cái gì bên trong?

Trần Nhật GiápXem thêm