Tức ảnh sinh tình (73)
73. Chúa sơn lâm ở trong loài bướm
Mềm mại thôi, nhưng cũng đủ để... hù!

Trần Nhật GiápXem thêm