Tức ảnh sinh tình (71)
71. Muối kia bỏ biển còn trông thấy
Tưới đám cháy này hết mấy vạn xô?

Trần Nhật GiápXem thêm