Tức ảnh sinh tình (70)
70. Đứng im, cứ tưởng đang ăn
Thì tôi không thể “pằng, pằng” được ư?

Trần Nhật GiápXem thêm