Tức ảnh sinh tình (67)
67. Dù xe chẳng phải khóa đâu
Bọn hay “mượn tạm” ôm đầu chịu thua!

Trần Nhật GiápXem thêm