Tức ảnh sinh tình (66)
66. Hàng ngày cái lỗ nhỏ thêm
Rồi mình theo đó giỏi thêm, dần dần

Trần Nhật GiápXem thêm