Tức ảnh sinh tình (63)
63. Kiểu này: Đoàn kết hành tinh
Khắp nơi đều thấy bóng hình bên trong!

Trần Nhật GiápXem thêm