Tức ảnh sinh tình (6)
6. Nhìn đi, bọn tớ điệu không?
Sắc vàng sưởi ấm mùa đông sắp về!

Trần Nhật GiápXem thêm