Tức ảnh sinh tình (59)
59. Chàng ơi hóa đá làm gì
Nụ hôn thiếp tặng, ngoảnh đi đâu, kìa!

Trần Nhật GiápXem thêm