Tức ảnh sinh tình (58)
58. Khi xưa “lục súc tranh công”
Giờ đây đoàn kết hát chung một bài.

Trần Nhật GiápXem thêm