Tức ảnh sinh tình (57)
57. Hình đây cảnh báo mấy nàng
Xin đừng bia rượu kẻo mang họa vào!

Trần Nhật GiápXem thêm