Tức ảnh sinh tình (48)
48. Thế này biết vẽ làm sao
Trong trí tưởng tượng lúc nào cũng ăn.

Trần Nhật GiápXem thêm