Tức ảnh sinh tình (47)
47. Anh em luôn nhớ câu này
Không nên hỏi tuổi cô này cô kia!

Trần Nhật GiápXem thêm