Tức ảnh sinh tình (45)
45. Nhớ khi xưa mình không mê bóng đá
Nhưng khi thấy ảnh này “phê” luôn!
Trần Nhật GiápXem thêm