Tức ảnh sinh tình (44)
44. Trời ơi phòng hẹp thế này
Lại ngồi cùng sếp béo quay mới sầu!

Trần Nhật GiápXem thêm