Tức ảnh sinh tình (40)
40. Sau một ngày say sưa tắm nắng
Gà kêu trời thấy chỗ trắng chỗ đen

Trần Nhật GiápXem thêm