Tức ảnh sinh tình (39)
39. Miu ta đắc ý cười cười
Hùm sa cơ cũng mười phần thua ta!

Trần Nhật GiápXem thêm