Tức ảnh sinh tình (36)
36. Ôi chao! Vi rút thời nay
Gặm nhẵn da thịt chuột này, thấy ghê!

Trần Nhật GiápXem thêm