Tức ảnh sinh tình (34)
34. Ha... trông kìa, hai chàng đang “nhót”
Cẩn thận nè, khéo gãy... cỏ cây!

Trần Nhật GiápXem thêm