Tức ảnh sinh tình (33)
33. Xe đây kiểu mới đó nha
Qua mương, lội nước cứ là... vô tư!

Trần Nhật GiápXem thêm