Tức ảnh sinh tình (30)
30. Một, hai, ba... chạy vượt tường
Nếu không cố vượt gãy xương có ngày

Trần Nhật GiápXem thêm