Tức ảnh sinh tình (3)
3. Mẹ đi chợ sáng mất rồi
Sang nhờ cô Vện cho tôi “ti” nhờ!

Trần Nhật GiápXem thêm