Tức ảnh sinh tình (28)
28. Đốc-tờ cũng thấy run tay
Tim lắm thế này khám trước cái nao?

Trần Nhật GiápXem thêm