Tức ảnh sinh tình (26)
26. Hợp đồng tác... chén qua loa
Cho nên nó mới thành ra thế này!

Trần Nhật GiápXem thêm