Tức ảnh sinh tình (21)
21. Triều đình ta thấy bực mình
Cứ đi linh tinh nên... nhầm thế kỷ!

Trần Nhật GiápXem thêm