Tức ảnh sinh tình (20)
20. Bên kia có kẻ rách quần
Đang cầm máy ảnh, chụp gần một “pô”!

Trần Nhật GiápXem thêm