Tức ảnh sinh tình (19)
19. Khi xưa cũng béo như ai
Bập vào khói thuốc, hình hài... tóp teo!

Trần Nhật GiápXem thêm