Tức ảnh sinh tình (17)
17. Này này, tớ báo cho mà biết
Mới tí tuổi đời, cấm có “dê”!

Trần Nhật GiápXem thêm