Tức ảnh sinh tình (16)
16. Tắc-Dzăng, chớ có buông tay
Anh mà rơi trước, cái này... rớt sau!

Trần Nhật GiápXem thêm