Tức ảnh sinh tình (1)
1. Kem kia có loại bốn mùi
Chuối này cũng phải tứ màu sắc thôi!


Trần Nhật GiápXem thêm